grafika wektorowa

Grafika wektorowa to jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.

W przeciwieństwie do grafiki rastrowej, grafika wektorowa jest grafiką w pełni skalowalną, co oznacza, iż obrazy wektorowe można nieograniczenie powiększać oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku na jakości.

Do zalet grafiki wektorowej należą przede wszystkim:

  • skalowalność, prostota opisu, możliwość modyfikacji poprzez zmianę parametrów obrazu;
  • mniejszy rozmiar plików w przypadku zastosowań niefotorealistycznych (schematy techniczne, loga, flagi i herby, wykresy itp.);
  • opis przestrzeni trójwymiarowych;
  • możliwość użycia ploterów zgodnie z metodą ich pracy;
  • bardzo dobre możliwości konwersji do grafiki rastrowej.